Combi-abonnementen

Bestel via dit formulier uw combinatie-abonnement.

  2 instr.: Papieren abo €  49,20 per jaargang / Download abo: €  32,00
  3 instr.: Papieren abo €  61,10 per jaargang / Download abo: €  47,00
  4 instr.: Papieren abo €  72.00 per jaargang / Download abo: €  62,00
  5 instr.: Papieren abo €  84,90 per jaargang / Download abo: €  77,00
  6 instr.: Papieren abo €104,61 per jaargang / Download abo: €  92,00
  7 instr.: Papieren abo €116,51 per jaargang / Download abo: €107,00
  8 instr.: Papieren abo €128,41 per jaargang / Download abo: €122,00
  9 instr.: Papieren abo €140,31 per jaargang / Download abo: €137,00
10 instr.: Papieren abo €152,21 per jaargang / Download abo: €152,00

Betaling gaat uitsluitend via éénmalige machtiging.

Ik kies een voor een combi-abonnement van:

Megapop Easy

1. Keyboard.
2. Piano.
3. Gitaar.
4. Accordeon.

 

Mega Pop

1. Keyboard.
2. Piano.
3. Accordeon.
4. C-instrument. (dwarsfluit, blokfluit, viool)
5. Bes-instrument. (trompet, klarinet, tenor-sax)
6. Es-instrument. (alt-sax)
7. Altviool.

op papier voor jaargang 2018.
als download voor jaargang 2018.
Ik verleen Mega Pop hiermee schriftelijk toestemming om éénmaal per jaar het abonnementsgeld tot wederopzegging te incasseren van onderstaande rekening:
Naam bank
Ibanrekening nr.
   
Naam
Adres
Postcode / Woonplaats  
Telefoon
Fax
E-mail